Obwieszczenie Dyrektora  Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 30.05.2022 r