UCHWAŁA NR 0007.4.2022 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE z dnia 22 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2022 rok.