UCHWAŁA NR 0007.1.2022 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2022 rok