UCHWAŁA NR 0007.3.2022 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony pomieszczeń w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy i Miasta Tuliszków.