Zarządzenie nr 0050.8.2022 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia wysokości czynszu dzierżawnego