Gmina i Miasto Tuliszków" zaprasza do udziału w postępowaniu pod nazwą: „dostawa i wniesienie papieru xero do Urzędu GiM Tuliszków”.