Imienny wykaz głosowania na XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie w dniu  19 stycznia 2022 r.