UCHWAŁA NR 0007.77.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2022 rok