ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW

z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie