UCHWAŁA NR 0007.49.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.