ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW

 z dnia 15 września 2021 r.

w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach wydatków na 2021 rok.