Imienny wykaz głosowania na XLIII sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

w dniu 14 września 2021r.