Imienny wykaz głosowania na XLII sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie w dniu 30 sierpnia 2021 r.