Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do udziału w postępowaniu pod nazwą:
„Remont sanitariatów znajdujących się w świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarbicko”.