Zapytanie ofertowe na zakup i montaż 2 altan realizowanych w ramach zadań pn.: „Budowa altany grillowej wraz z zagospodarowaniem terenu” w m. Nowy Świat, „Budowa altany ogrodowej pokrytej gontem przy świetlicy wiejskiej w Rudzie”.