Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków ogłasza otwarty i konkurencyjny  nabór na zastępstwo

 na stanowisko pracy ds. budownictwa i inwestycji.