Informacja o wywieszeniu do publicznej wiadomosci nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - MGOPS