UCHWAŁA NR 0007.79.2020 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (p.Arkadiusz R.)