Posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej odbędą się w terminach:

  1. Komisja Socjalno Społeczna – 26 listopada 2020r. o godz. 15-tej  w  MGOK  w Tuliszkowie.
  2. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego –   26 listopada 2020r. o godz. 17-tej  w  MGOK  w Tuliszkowie.
  3. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Komisji Budżetu i Finansów  –   27 listopada 2020r. o godz. 15-tej  w  MGOK  w Tuliszkowie.
  4. Komisja Rewizyjna - 27 listopada 2020r. o godz. 17-tej  w  MGOK  w Tuliszkowie.
  5. Komisja Budżetu i Finansów  - 03 grudnia 2020r. o godz. 15-tej  w  MGOK  w Tuliszkowie