Zarządzenie nr 0050.36.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia  8 czerwca 2020 r.

w sprawie w sprawie sprostowania Zarządzenia Nr 0050.27.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków.