Zarządzenie nr 0050.44.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 1 lipca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia w Gminie i Mieście Tuliszków procedury wewnętrznej dotyczącej
raportowania schematów podatkowych.