Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa intalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 52/3, obręb Bicz, położonej w gminie Stare Miasto."