Zamknij okno Drukuj dokument

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej kotłowni szkolnej na małe kino społecznościowe w Tuliszkowie

Sygnatura zamówienia: RRG.271.8.2020

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Data ogłoszenia: 15.07.2020 r.

Załączniki

Ogłoszenie nr 562500 (408.2kB)    
SIWZ (539kB)    
Załącznik nr 1 - Formularz oferty (451.8kB)    
Załącznik nr 2 - Projekt branży architektonicznej dla projektu budowlanego + BIOZ (703.2kB)    
Załącznik nr 3 - Projekt branży architektonicznej do projektu wykonawczego (1.6MB)    
Załącznik nr 4 - Projekt branży elektrycznej dla projektu budowlanego + BIOZ (2.6MB)    
Załącznik nr 5 - Projekt branży elektrycznej do projektu wykonawczego (5.6MB)    
Załącznik nr 6 - Projekt branży konstrukcyjnej dla projektu budowlanego + BIOZ (638kB)    
Załącznik nr 7 - Projekt branży konstrukcyjnej do projektu wykonawczego (372kB)    
Załącznik nr 8 -Projekt branży sanitarnej dla projektu budowlanego + BIOZ (2.6MB)    
Załącznik nr 9 - Projekt branży sanitarnej do projektu wykonawczego (5.2MB)    
Załącznik nr 10 - Projekt zagospodarowania terenu dla projektu budowlanego (2.4MB)    
Załącznik nr 11 - Projekt zagospodarowania terenu do projektu wykonawczego (1.8MB)    
Załącznik nr 12 - STWiOR dla branży elektrycznej (320.5kB)    
Załącznik nr 13 - STWiOR dla branży sanitarnej (846.2kB)    
Załącznik nr 14 - STWiOR dla prac rozbiórkowych (364.2kB)    
Załącznik nr 15 - STWiOR dla branży budowlano-montazowej (906.3kB)    
Załącznik nr 16 - Przedmiar robót dla branży budowlano-montażowej (287.6kB)    
Załącznik nr 17 - Przedmiar robót dla branży elektrycznej (140.8kB)    
Załącznik nr 18 - Przedmiar robót dla branży sanitarnej (191kB)    
Załącznik nr 19 - Wyposażenie kina po modyfikacji (371.9kB)    
Załącznik nr 20 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (445.3kB)    
Załącznik nr 21 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (443.9kB)    
Załącznik nr 22 - Wykaz robót budowlanych (444.9kB)    
Załącznik nr 23 - Wykaz osób (444.6kB)    
Załącznik nr 24 - wzór umowy (494.5kB)    
Załącznik nr 25 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (445.3kB)    
Załącznik nr 26 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego (446.7kB)    
Informacja z otwarcia ofert KINO ZA ROGIEM (152.9kB)    
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA kino (210.2kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:UGiM Tuliszków
Źródło informacji:Paulina Rusek
Data utworzenia:2020-07-15 14:42:36
Wprowadził do systemu:Sylwia Piechocińska
Data wprowadzenia:2020-07-15 14:42:46
Opublikował:Sylwia Piechocińska
Data publikacji:2020-07-15 14:47:35
Ostatnia zmiana:2020-08-27 14:50:39
Ilość wyświetleń:406