Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie kompletnej

dokumentacji projektowej

dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Tuliszków-Sarbicko”