Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków za 2019 rok