Imienny wykaz głosowania na  XVIII sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

w dniu  30 grudnia 2019 r.