Zarządzenie nr 0050.119.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 15 listopada w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.