Zarządzenie nr 0050.106.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia  16 października  2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2019 rok.