Zarządzenie nr 0050.103.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 8 października 2019 roku

w sprawie  przekazania informacji  podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2019 rok