Zarządzenie nr 0050.98.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia  30 września 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia Tuliszkowskiego Budżetu Obywatelskiego.