Zarządzenie nr 0050.95.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia  12.09. 2019 roku

w sprawie  przekazania informacji  podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2019 rok