Zarządzenie nr 0050.82.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia 7 sierpnia 2019 roku

w sprawie określenia wysokości czynszu dzierżawnego w 2019 roku.