Zarządzenie nr 0050.75.2019 r.

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia  26 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn." Budowa wodociągów w miejscowościach Krępa i Sarbicko".