Zarządzenie nr 0050.26.2019 r.  Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 27 marca 2019 roku

 w sprawie wydzierżawienia gruntu o powierzchni 1.0622 ha, położonego w obrębie Tuliszków, wchodzącego w skład nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym 979/136