Zarządzenie nr 0050.72.2019 r.

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia  18 lipca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2019 rok.