Zarządzenie nr 0050.67.2019 r.

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków