Zarządzenie nr 0050.62.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia 24 czerwca 2019 roku

  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegajacego się o awans nauczyciela mianowanego