Zarządzenie nr 0050.61.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 24 czerwca 2019 roku 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postęowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegajacego się o awans nauczyciela mianowanego