Zarządzenie nr 0050.44.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia 9 maja 2019 roku

 w sprawie wydzierżawienia gruntów oznaczonych numerami działek 979/135 o powierzchni 1.65 ha i 979/136 o powierzchni 0.45 ha, położonego w obrębie Tuliszków na okres do 31.08.2020 r.