Zarządzenie nr 0050.42.2019 r.

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia 6 maja 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia informacji zdawczo- odbiorczej w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie.