Zarządzenie nr 0050.41.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 2 maja 2019 roku

w sprawie powierzenia obowiązków  Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie