Zarządzenie nr 0050.22.2019

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 11.03.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

w celu wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego