Zarządzenie nr 0050.14.2019 r. 

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia  7 lutego 2019 roku

w sprawie przyznania stypendiów za wysokie osiągnięcia w współzawodnictwie sportowym.