Zarządzenie nr 0050.12.2019 r.  Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia  31 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji d/s stypendiów i nagród