Zarządzenie nr 0050.7.2019 r. 

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia  30 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2019 rok