Zarządzenie nr 0050.3.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia 14 stycznia 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy i Miasta Tuliszków na 2019 rok