Zarządzenie nr 0050.2.2019 r.  Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  9 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków"