Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I

 z dnia 3 stycznia 2019 r. o miejscu i terminie składania

sprawozdań finansowych komitetów wyborczych

uczestniczących w wyborach samorządowych

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.