Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków

na lata 2018-2021

z dnia 18 kwietnia 2018 r.