Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków

na lata 2018-2021

z dnia 27 marca 2018 r.